METODOLOGIA DEL NOSTRE SERVEI DE NETEJA A BARCELONA (a tot Catalunya)

Visita prèvia a les instal·lacions en què el departament comercial realitza una valoració amb la finalitat de determinar les necessitats de neteja i manteniment.o.

Valoració de la càrrega horària imprescindible per al manteniment de les instal·lacions.

Càlcul del pressupost, tenint en compte la informació obtinguda a través de la visita i en funció dels criteris del client.

Lliurament del pressupost en què queda reflectit el nombre de netejadors, càrrega horària, maquinària i productes que caldrà utilitzar, la periodicitat, etc.

Confecció del pla de treball: una vegada acceptat el pressupost, s’estableix una planificació i es porta a terme una selecció del personal més apropiat per a les vostres instal·lacions.

Aprovisionament logístic que es realitza abans que comenci el servei traslladant a les vostres instal·lacions tot el material necessari perquè la feina es dugui a terme amb regularitat.

S’inicia el servei sempre d’acord amb el pressupost acceptat.

Supervisió permanent del centre mitjançant visites dels nostres supervisors de zona i converses fluïdes amb el client per tal de garantir un bon servei.

Demana pressupost dels nostres serveis de neteja a Barcelona